Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

februari 23, 2020
 • Porttelefonerna
  På måndag den 24 feb kommer porttelefonernas mjukvara att uppdateras. Arbetet kommer att ske mell...
 • Säkerhetsdörrar
  Efter förfrågan från några medlemmar vill styrelsen förtydliga vad som gäller vid byte av lä...
 • Motioner Stämma
  Motioner till stämman skall vara insända senast 20-03-01
 • Senaste nytt, övrigt

  februari 10, 2020
 • Viktigt från Valberedningen
  Tycker du att tryggheten runt Bofills båge är viktig? Har du åsikter om hur din bostadsförenin...
 • Grannaste granen i stan
  Enligt lokaltidningen Södermalm Direkt har vi i Fatbursparken den snyggaste julgranen i stan i år...
 • Internetgruppen, behöver förstärkas.
  Vi i Brf Bågen har Sveriges bästa bredband, sett till pris/prestanda. Detta bygger till stor d...
 • Arkiverade nyheter

  Uppsägning av internetabonnemang

  Uppsägningstiden är en månad.
  Nedanstående uppgifter behöver också fyllas i
  vid flytt.

  Skicka ett brev till admin@fatburen.org med följande uppgifter:

  1. nuvarande lägenhetsinnehavares namn
  2. lägenhetens nummer
  3. månad från och med vilken abonnemanget skall upphöra
  4. huvudlösenordet som hör till lägenheten
   (Om ni inte kan hitta detta, be oss ringa upp i stället för kontroll.)

  Följande frivilliga uppgifter kan också underlätta uppsägningen:

  • Vid flytt: namn och telefonnummer till de som flyttar in.
  • För varje epostkonto som hörde till lägenheten erbjuds sex månaders eftersändning. Ange för varje epostkonto till vilken ny adress posten skall skickas.

  Återanslutning

  Är anslutningsavgiften väl betald för en lägenhet behöver någon ny anslutningsavgiften inte betalas. Däremot är återanslutningsavgiften
  600 kr.
  Vid överlåtelse av lägenheten, och den nye innehavaren fortsätter direkt med Internetanslutningen utgår ingen avgift. Dock måste abonnemanget ändå sägas upp enligt ovan och den nye innehavaren fylla i ett nytt kontrakt.

  (Anledningen till detta är att föreningen är skyldig att vid varje enskilt tillfälle kunna redovisa vem som använt en viss anslutning vid eventuellt missbruk ute på Internet.)