Trappombudsmöte

Trappombudsmöte den 16 april skjuts upp tills vidare .Vi återkommer om nytt datum.

Info om Stämma

Tidigare meddelande om tidpunkt för stämman var tänkt endast som information. Kallelse och beslut om stämma återkommer styrelsen senare om.

Nytt namn på avgifts avierna

RB fastighets AB har bytt namn till SIMPLEKO AB på avgiftsavierna som skickas till våra medlemmar.

FÅGELMAT

Styrelsen vore tacksam om vi alla slutar att lägga ut ” FÅGELMAT ” på gräsytorna runt BÅGEN, parken och gräsytorna i Södermalmsallen.

Fågelmaten ( brödsmulor, kakor, fågelfrö samt solroskärnor) kommer inte fåglarna till gagn utan föder och göder RÅTTORNA i vår omnejd, vi behöver inga fler råttor på Söder.

Så snälla….. sluta mata

Styrelsen

. . . → Läs mer: FÅGELMAT

Kallelse till föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls Tisdagen 19 maj 2020 19.00

Stämman hålls hos Usine restaurang Adress: Södermalmsallen 36. Ingång märkt Fatburen sal Bourgogne.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Röstberättigad är endast den som är medlem och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Den . . . → Läs mer: Kallelse till föreningsstämma

TV-utbudet blir helt Digitalt i Comhem utbudet 26 Maj

Den 26 Maj 2020 försvinner alla analoga kanaler i Comhem ( inkl. FM radio via tv-uttaget)

All information angående detta finns att läsa om på nedanstående länk.

comhem.se/digitalisering

OBS. Comhem kommer dessutom att skicka ut information i brevlådor till alla Comhem kunder

. . . → Läs mer: TV-utbudet blir helt Digitalt i Comhem utbudet 26 Maj

Nytt Namn på Fastighetsskötare

Fastighetsskötare Dirigo har bytt namn till GO Fastighet AB

Porttelefonerna

På måndag den 24 feb kommer porttelefonernas mjukvara att uppdateras. Arbetet kommer att ske mellan kl. 11.00 och 12.00. Under denna tid kan driftstörningar uppstå i porttelefonerna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Säkerhetsdörrar

Efter förfrågan från några medlemmar vill styrelsen förtydliga vad som gäller vid byte av lägenhetsdörr till Säkerhetsdörr.

Alla nya byten av dörrar skall vara lika de som nu är befintliga i våra fastigheter.

Se på vår hemsida under BYGGREGLER.

. . . → Läs mer: Säkerhetsdörrar

Motioner Stämma

Motioner till stämman skall vara insända senast 20-03-01