Säkerhetsdörrar

Efter förfrågan från några medlemmar vill styrelsen förtydliga vad som gäller vid byte av lägenhetsdörr till Säkerhetsdörr.

Alla nya byten av dörrar skall vara lika de som nu är befintliga i våra fastigheter.

Se på vår hemsida under BYGGREGLER.

. . . → Läs mer: Säkerhetsdörrar

Motioner Stämma

Motioner till stämman skall vara insända senast 20-03-01

Garageplatser

Det finns lediga parkeringsplatser i Garagesamfälligheten att söka nu.

Brevlådor

Till samtliga i föreningen : P.g.a inbrott i brevlådor i 2 trappuppgångar ber vi Er att om möjligt tömma era lådor varje kväll.

Trappombudsmöte

Nytt datum för möte med trappombuden, vi träffas Torsdagen 5 december kl. 18.30 i Festlokalen.

Väl mött

Lennart Sjöberg o Johan Gustavsson

Renovering/ombyggnad

Medlemmar måste tillse vid renovering/ombyggnad av lägenhet att ventilationen är fullgod i alla rum. Lägenhetsägaren måste komma in med en ny OVK protokoll till styrelsen efter utfört arbete.

Avgift

Avgift för 2020 lämnas oförändrad och styrelsen ser för närvarande inga skäl att förändra avgiften i nära framtid.

Soprum

Från och med 1 December 2019 gäller endast ” Tagg för att komma in i soprummen.

Stockholms stads App” Tyck till”

Ladda gärna ner Appen så att ni kan gå in och Tyck till ( som appen heter ) för att klaga/berömma eller har åsikt om skötsel av parken, städning etc.

Lediga Lokaler

Det finns för närvarande 2 lokaler lediga i Västgötagränd 9 samt 1 lokal i Fatburs Brunnsgata 29 att hyra. Vid intresse kontakta Magnus Saxenbrink på telefonnummer 072-4543652