Senaste nytt från styrelsen

januari 19, 2021
 • SOPRUM
  STYRELSEN MED FASTIGHETSSKÖTARE ber alla i fastigheterna att Riva/skära eller trampa ihop alla ka...
 • Inga tillställningar i festlokalen
  Som tidigare meddelats har Regeringen beslutat att bl.a. föreningslokaler endast får användas f...
 • Nya kontakuppgifter till Simpleko
  För medlemmar och hyresgäster Gälande ärenden som: Hyresavier/avgiftsavier Kontrollupp...
 • Senaste nytt, övrigt

  januari 9, 2021
 • Förbud mot tillställningar med fler än åtta personer
  Regeringen har beslutat att bl.a. föreningslokaler endast får användas för tillställningar och...
 • Ingen nyckelutlämning i julveckan
  Nyckelutlämningen i Festlokalen den 23 dec är inställd. Fram till kl 16 den dagen går det att k...
 • Gran i parken
  Även detta märkliga år har vi fått gran i Fatbursparken. Förra året hade vi stans finaste gra...
 • Arkiverade nyheter

  Byggregler

  Om du tänker bygga om din lägenhet är det vissa saker du måste tänka på och nedan har vi listat vad som gäller för dig i Brf Bågen. Enligt föreningens stadgar krävs tillstånd från styrelsen om du vill göra ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation, vatten eller datauttag eller ingrepp i bärande konstruktion. Detsamma gäller vid annan väsentlig förändring. Alla dessa arbeten ska utföras fackmannamässigt.

  Är du osäker på något så kontakta vår fastighetsförvaltare så hjälper han dig att reda ut begreppen.

  Du ansöker om tillstånd till ombyggnation genom att fylla i bifogad blankett, som wordfil eller pdf-fil. Med blanketten förbinder du dig också att följa dessa byggregler. Till blanketten fogas de bilagor som behövs för att visa vad som ska göras. Ansökan lämnas till förvaltaren, antingen i förvaltarens brevlåda i FB 15, eller via mail.

  Be din hantverkare hjälpa dig att upprätta ett underlag där det framgår vilka förändringar som görs i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation. Härigenom får föreningen dokumentation om de förändringar som görs i fastigheterna. Tänk också på att vissa typer av ombyggnader även kan kräva kommunens tillstånd. Mer information får du genom kontaktcenter Stockholm, tel 08-508 00 508.

  Tillstånd krävs i följande fall:

  Vatten & avlopp

  Arbetena ska utföras i enlighet med sakervatten.se. Arbetet ska utföras av entreprenör som ska godkännas av föreningen.

  Handdukstorkar

  Om du vill flytta eller byta handdukstorken ska den ersättas med en elektrisk. Ange i ansökan. Vid demontering av vattenburen handdukstork måste flödet som ger snabbt varmvatten fungera även fortsättningsvis så att inga risker för legionella uppstår när vattenrör ändras. Arbetet ska utföras av entreprenör som ska godkännas av föreningen.

  Ventilation

  Ska du bygga om så att kanaler och don måste flyttas ska beräkningar och injusteringar göras. Injustering ska göras av behörig ventilationstekniker som ska godkännas av föreningen. Du ansvarar själv som bostadsrättshavare för arbetet.

  Spisfläkt

  Om spiskåpan demonteras och ersätts med kolfilterfläkt som inte ansluts till ventilationen ska frånluftskanalen kapas så att ett frånluftsdon kan monteras ovanför kolfilterfläkten. Detta ska injusteras och låsas på ett flöde av 10 l/s. Montage, injustering samt mätning av frånluftsmängd ska utföras av fackman som har godkänts av föreningen.
  Det är absolut förbjudet att installera en vanlig köksfläkt ansluten till frånluftskanal då detta stör hela fastighetens ventilation.

  Värme

  Du har inte rätt att ta bort eller flytta vattenburna radiatorer (element) eller andra delar av värme-systemet utan styrelsens medgivande. En ny radiator bör ha samma prestanda som den ursprungliga. Alla arbeten ska utföras av behörig montör som ska godkännas av föreningen.

  El, tele, data

  Du har rätt att med hjälp av behörig elektriker dra om el i lägenheten. Det är viktigt att du ser till att elektrikern dokumenterar vad som utförts. Du ansvarar själv för all nyinstallation. Inte heller datauttag får flyttas utan Styrelsens medgivande.

  Väggar-
  bärande

  Om du planerar att göra förändringar i bärande väggar (betongväggar) krävs en beräkning och ritning av konstruktör. Denna ska bifogas ansökan. Du ansvarar själv som bostadsrättshavare för detta. Ingrepp i bärande konstruktion kan kräva bygganmälan.

  Ytterväggar, fönster

  Du måste beskriva noggrant, gärna med ritningar, vad som ska göras. Föreningen kan kräva ytterligare undersökningar för att kunna behandla ansökan. Ingreppen kan dessutom kräva bygganmälan/bygglov.

  Följande ändringar kräver normalt inte tillstånd

  Väggar-
  icke bärande

  Så kallade lättväggar (väggar av gips) kan normalt sett flyttas. Dock kan rivning av en sådan vägg påverka både el och ventilation. Kontakta fastighetsskötaren om du är osäker.

  Våtrum

  Du har själv ansvar för yt- och tätskikt. Arbetena ska utföras i enlighet med sakervatten.se. Säkerställ att bolaget du tänker anlita är auktoriserade enligt branschreglerna och att de innehar försäkring som täcker ev. problem under arbetet.

  Spiskåpa

  Du får ersätta din spiskåpa med en ny. Om du gör det så ska uppfångningsförmågan för spiskåpan vara 28 l/s, och vara avsedd för flerbostadshus där systemet förser även grannarna. Den ska vara utan motor och klara 28 l/s vid forcering, samt kunna justeras för grundflöde och forceringsflöde i kåpan.

  Säkerhetsdörr

  Du har själv ansvar för dörren till din lägenhet. Om du vill byta dörr så får den nya dörren inte avvika nämnvärt från dem som installerades av många medlemmar för några år sedan. Här kan du läsa mer om den dörr som installerades då: Säkerhetsdörr

  Följande ordningsregler gäller:

  Tider

  För att främja grannsämjan rekommenderar vi att ombyggnad som kan vara störande helst ska ske vardag mellan kl 08.00 – 18.00 samt lördag kl 10.00 – 16.00, söndag är vilodag. Enligt såväl våra stadgar som Bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren se till så att grannars boendemiljö ej försämras av störningar.

  Information

  Tänk på att du i god tid måste förvarna dina grannar om att Du ska låta bygga om din lägenhet. Informera dem om vad ombyggnaden omfattar och när ombyggnaden ska ske och vilka moment som kommer att vara särskilt störande. Be din entreprenör upprätta en tidplan. Glöm inte att också granntrapphusen kommer att drabbas av störningar från en ombyggnad, också de grannarna måste informeras!I de nedre planen av huset finns lokalhyresgäster som alltid vistas i huset under dagtid, exempelvis kontor och vårdmottagningar. Informera också dessa! Gäller det störande arbeten, som t ex bilning, är det särskilt viktigt att informera, eftersom det kan påverka möjligheterna att arbeta i lokalerna.

  Avstängning av vatten

  Behöver du stänga av vattnet utanför din lägenhet så ska du kontakta fastighetsskötaren via felanmälan. En avgift kan komma att tas ut för detta.

  Avfall

  Det är inte tillåtet att slänga byggavfall i föreningens soprum. Grovsoprummen är avsedda endast för sådant avfall som uppkommer normalt i ett hushåll.
  Följande ska lämnas vid kommunens återvinningscentraler:
  – Farligt avfall (färg, lösningsmedel etc)
  – Byggavfall (t ex gips, plankbitar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper mm)
  – Vitvaror (kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner etc)
  – Större el-avfall (allt med sladd eller som går på batteri)
  – Möbler

  På sidan om sophantering kan läsa mer om hur du kan ta hand om ditt avfall.

  Här kommer lite tips och råd för dig som bygger om:

  Försäkring

  Innan du påbörjar några arbeten i din lägenhet bör du se till att ha en hemförsäkring med utökat skydd för dig som bostadsrättshavare.

  Under-leverantörer

  Säkerställ, ifall bolaget är en ”enpersonsfirma som tar in underleverantörer” (ganska vanligt numera) att resp. underleverantör är auktoriserad i så fall, och har motsvarande försäkring, och att namnet på dessa är en del av avtalet du skriver, inte ”anonyma”.

  Vatten och avlopp

  Säkerställ att bolaget du tänker anlita är auktoriserade enligt sakervatten.se. och att de innehar försäkring som täcker ev. problem under arbetet.

  Dokumentation

  Be bolaget beskriva hur de dokumenterar sitt arbete, vilka dokument som lämnas över vid arbetets slut och vilken garanti som ges utöver minimum. Det är vanligt att de seriösa företagen ger 5 års garanti.

  Närvaro

  Ta reda på hur många timmar i veckan företaget garanterar att vara på plats, och att de har en utsedd projektledare som kan kontaktas av både bostadsrättshavaren och förvaltaren eller styrelsen vid behov.