Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

september 25, 2020
 • BYTE AV DUC I TEMPELHUSETS UC
  Torsdagen den 1 oktober kommer en duc i tempelhuset undercentral att bytas ut från kl. 12.00 till...
 • Styrelsemöten
  Hösten 2020 24 Augusti Fler datum kommer senare Okt 24 Nov 16 Dec 14
 • Styrelsemöten
  Hösten 2020 24 Augusti Fler datum senare
 • Senaste nytt, övrigt

  augusti 27, 2020
 • Det blir inget loppis i Bågen i år.
  På grund av Covid-19 organiserar vi inte loppis i år. Det är inte praktisk möjligt att efterlev...
 • Träden faller
  Nu fälls körsbärsträden i Fatbursparken inför breddningen och dräneringen av Mittstråket/Ban...
 • Viktigt från Valberedningen
  Tycker du att tryggheten runt Bofills båge är viktig? Har du åsikter om hur din bostadsförenin...
 • Arkiverade nyheter

  Att bo i bostadsrätt

  Vad är en bostadsrätt?
  Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet. Vad du gör är att du köper en andel i en bostadsrättsförening precis som när du köper en aktie i ett företag eller en golfklubb. En aktie i ett företag ger inte många rättigheter (annat än rätten att inkassera eventuell aktieutdelning). I en golfklubb får du rätt att nyttja banan gratis eller till lägre årsavgift än aktielösa medlemmar. En andel i en bostadsrättsförening ger dig dock en mycket specifik rätt – du får utnyttja en av den ekonomiska föreningens lägenheter som din privatbostad.

  Detta innebär att du, tillsammans med dina grannar, är medlem i en ekonomisk förening – en bostadsrättsförening.
  Du är alltså själv med och äger huset som du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö.

  Vem äger bostadsrättsföreningen?
  En bostadsrättförening ägs alltså gemensamt av dess medlemmar. En vanlig missuppfattning är att ”någon annan” äger föreningen. Så är inte fallet. Det är vi medlemmar i brf Bågen som äger föreningen gemensamt och ansvarar för att den fungerar.

  Brf Bågen som förening är dock i sin tur medlem i HSB Stockholm och drar på det sättet nytta av att tillhöra en stor rikstäckande förening som arbetar för sina medlemmars (d.v.s. bostadsrättsföreningarnas) intressen i bostadspolitiska frågor, gemensamma avtal, rabatter mm.

  Vi bor hyresfritt!
  Nej, riktigt så bra är det förstås inte…

  Eftersom du inte hyr din lägenhet i en bostadsrättsförening betalar du heller inte någon ”hyra”. Du betalar istället en årsavgift (eller vanligare benämnt månadsavgift) som är till för att täcka de gemensamma kostnader föreningen har.
  På samma grund är du heller ingen hyresgäst utan du är medlem och innehar en bostadsrätt och äger föreningen ihop med övriga medlemmar.

  Styrelsen förvaltar föreningen
  Styrelsen är en grupp medlemmar som har valts av övriga medlemmar på föreningsstämman, och därmed tagit på sig ansvaret att sköta föreningens löpande förvaltning (skötsel). Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt men det är viktigt att komma ihåg att alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

  ISS Facility Services sköter föreningens dagliga förvaltning – dvs. fastighetsskötsel, vår bokföring samt ytterligare några andra tjänster som föreningen har avtalat om. De ger även stöd till styrelsemedlemmarna så att styrelsen kan göra ett fullgott arbete.

  Medlemmarna bestämmer genom föreningsstämman
  Alla medlemmar i en bostadsrättsförening (högst en röst per lägenhet dock) har rösträtt på den årsstämma som hålles en gång per år. På föreningsstämman beslutar vi gemensamt kring större ärenden som rör föreningen, det är därför mycket viktigt att alla medlemmar är med vid föreningsstämman och aktivt deltar i gemensamma beslut.

  Var aktiv, skriv t.ex. motioner till stämman (d.v.s. frågor du vill ta upp) och, framför allt, var med på mötet. Observera att stämman endast kan fatta beslut i frågor som inkommit som motion till stämman, man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga och förvänta sig ett beslut.

  Det är alla vi medlemmar som gemensamt bestämmer i föreningen, bl.a. genom besluten som fattas på stämman. Är du inte med och tar besluten så får du acceptera de beslut dina grannar tar.

  Du betalar vad det kostar
  Som medlem har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan även utgifter och skulder. Alla i föreningen måste därför ta sitt ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten som sådan där även kringmiljön ingår.

  Du betalar vad det kostar och kan själv påverka kostnaderna genom att spara el, värme, vatten etc. Bara en så enkel åtgärd att se till att entrédörrarna är stängda på den kalla årstiden gör mycket för vår gemensamma ekonomi, men även för vår gemensamma säkerhet för inbrott, brand etc.

  Vi har även ett gemensamt ansvar att vårda och sköta området, hålla rent och snyggt och följa våra gemensamt antagna regler.

  Att bo i en bostadsrätt i en bostadsrättsförening skulle kunna jämföras med att bo i ett eget hus (där du i och för sig är begränsad till en viss del av huset). Du skulle t.ex. inte ställa upp ytterdörren en hel natt eller dumpa vitvaror eller annat skräp på gräsmattan och tro att ”någon annan” tar hand om det, eller hur? Vi måste alla hjälpas åt!

  Välkomstbrev till nyinflyttade
  Alla nyinflyttade får via vår förvaltare ett välkomstbrev med kortfattad information om föreningen. Brevet finns bifogat här: Välkomstbrev febr 2014