Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

december 20, 2018
 • Oförändrade avgifter 2019
  Styrelsen har avhållit sin årliga ekonomikonferens, och nu beslutat om budget, underhållsplan och...
 • RÄTTELSE Årsredovisning 2017
  Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.   RÄTTELSE   På sida...
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Senaste nytt, övrigt

  december 17, 2018
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Inbjudan till filmvisning
  Många har länge önskat att vi på nytt ska visa de filmer som gjorts om Bågen och dess tillblive...
 • Arkiverade nyheter

  Värmesystemen i vår fastighet och framtida underhåll

  I vår fastighet finns två värmesystem (uppdelat på Bågen och Tempelhusen) som betjänar våra 283 lägenheter samt alla våra lokaler. I t.ex. Bågen är det en yta på c:a 25 000 kvm (lägenheter, lokaler, trapphus, källare m.m.) som ska värmas upp av ett gemensamt värmesystem vilket medför svårigheter att t.ex. hålla hela systemet fritt från luft. Om det finns en luftficka i värmeröret direkt efter värmestammen så kommer ingen värme alls fram till radiatorn.

  Vid felanmälningar om låg temperatur så avluftar vår fastighetsskötare samtliga radiatorer samt motionerar termostatventilerna för att i bästa möjliga mån få bort luft från de delarna av värmesystemet.

  Det går inte att få vårt stora värmesystem som är 25 år gammalt lika stabilt som i en småvilla. Antalet lägenheter som har betydande problem med värme är förvånansvärt få i relation till antalet lägenheter och lokaler.

  I vår underhållsplan ska vi inom 3 år göra ett omfattande underhåll av våra värmesystem. Då byter vi ut fjärrvärmeundercentralerna med tillhörande styrutrustning . I det projektet kommer vi samtidigt att byta ut samtliga termostater och ventiler i vår fastighet. Värmesystemet kommer att bli bättre efter de åtgärderna.

  Här kan du läsa mer om vårt värme- och ventilationssystem

  Vänliga hälsningar

  Styrelsen