Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

september 24, 2018
 • RÄTTELSE Årsredovisning 2017
  Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.   RÄTTELSE   På sida...
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21
  Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om...
 • Senaste nytt, övrigt

  oktober 13, 2018
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Inbjudan till filmvisning
  Många har länge önskat att vi på nytt ska visa de filmer som gjorts om Bågen och dess tillblive...
 • Bågens höstloppis 2018
  På söndagen den 9 september kl. 11 ställer vi åter upp borden från festlokalen, egna bord, klä...
 • Arkiverade nyheter

  Uppsägning av internetabonnemang

  Uppsägningstiden är en månad.
  Nedanstående uppgifter behöver också fyllas i
  vid flytt.

  Skicka ett brev till admin@fatburen.org med följande uppgifter:

  1. nuvarande lägenhetsinnehavares namn
  2. lägenhetens nummer
  3. månad från och med vilken abonnemanget skall upphöra
  4. huvudlösenordet som hör till lägenheten
   (Om ni inte kan hitta detta, be oss ringa upp i stället för kontroll.)

  Följande frivilliga uppgifter kan också underlätta uppsägningen:

  • Vid flytt: namn och telefonnummer till de som flyttar in.
  • För varje epostkonto som hörde till lägenheten erbjuds sex månaders eftersändning. Ange för varje epostkonto till vilken ny adress posten skall skickas.

  Återanslutning

  Är anslutningsavgiften väl betald för en lägenhet behöver någon ny anslutningsavgiften inte betalas. Däremot är återanslutningsavgiften
  600 kr.
  Vid överlåtelse av lägenheten, och den nye innehavaren fortsätter direkt med Internetanslutningen utgår ingen avgift. Dock måste abonnemanget ändå sägas upp enligt ovan och den nye innehavaren fylla i ett nytt kontrakt.

  (Anledningen till detta är att föreningen är skyldig att vid varje enskilt tillfälle kunna redovisa vem som använt en viss anslutning vid eventuellt missbruk ute på Internet.)