Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

maj 16, 2018
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21
  Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om...
 • Vandalisering
  Ett av våra konstverk, Daphne och Olle i den västra portiken har inatt, 2018-04-29, vandaliserats....
 • Senaste nytt, övrigt

  april 25, 2018
 • Planerat avbrott i Internettrafiken 2018-05-16
  Tele2 planerar att utföra ett underhållsarbete och uppgradera mjukvara i Tele2s core-nät Arbe...
 • En plats ledig!
  Föreningens ekonomi är bara några av de saker som styrelsen beslutar om. Vill du vara med och på...
 • Nu får du boka gästlägenheterna för fem nätter i rad
  Vi vet att det finns önskemål att boka gästlägenheterna för fler än tre dagar i rad. Eftersom ...
 • Arkiverade nyheter

  Uppsägning av internetabonnemang

  Uppsägningstiden är en månad.
  Nedanstående uppgifter behöver också fyllas i
  vid flytt.

  Skicka ett brev till admin@fatburen.org med följande uppgifter:

  1. nuvarande lägenhetsinnehavares namn
  2. lägenhetens nummer
  3. månad från och med vilken abonnemanget skall upphöra
  4. huvudlösenordet som hör till lägenheten
   (Om ni inte kan hitta detta, be oss ringa upp i stället för kontroll.)

  Följande frivilliga uppgifter kan också underlätta uppsägningen:

  • Vid flytt: namn och telefonnummer till de som flyttar in.
  • För varje epostkonto som hörde till lägenheten erbjuds sex månaders eftersändning. Ange för varje epostkonto till vilken ny adress posten skall skickas.

  Återanslutning

  Är anslutningsavgiften väl betald för en lägenhet behöver någon ny anslutningsavgiften inte betalas. Däremot är återanslutningsavgiften
  600 kr.
  Vid överlåtelse av lägenheten, och den nye innehavaren fortsätter direkt med Internetanslutningen utgår ingen avgift. Dock måste abonnemanget ändå sägas upp enligt ovan och den nye innehavaren fylla i ett nytt kontrakt.

  (Anledningen till detta är att föreningen är skyldig att vid varje enskilt tillfälle kunna redovisa vem som använt en viss anslutning vid eventuellt missbruk ute på Internet.)