Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

december 21, 2018
 • Värmesystemen i vår fastighet och framtida underhåll
  I vår fastighet finns två värmesystem (uppdelat på Bågen och Tempelhusen) som betjänar våra 2...
 • RÄTTELSE Årsredovisning 2017
  Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.   RÄTTELSE   På sida...
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Senaste nytt, övrigt

  december 17, 2018
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Inbjudan till filmvisning
  Många har länge önskat att vi på nytt ska visa de filmer som gjorts om Bågen och dess tillblive...
 • Arkiverade nyheter

  Oförändrade avgifter 2019

  Styrelsen har avhållit sin årliga ekonomikonferens, och nu beslutat om budget, underhållsplan och avgifter för år 2019. Avgifterna kommer att bli oförändrade 2019, vilket innebär att vi har haft samma avgifter sedan 2008.

  Det gynnsamma ränteläget är en starkt bidragande orsak till att vi klarar att hålla avgiften på oförändrad nivå trots att vi får en del ökade kostnader, bl.a. genom att vi numera tillämpar en rak avskrivning av byggnadernas värde. .

  Vi måste börja tänka på att tomträttsavgälden som kommer att börja höjas stegvis from år 2019. Vi har fått förslag på fastigheten FATBUREN NEDRE 1 och fått igenom en liten sänkning men höjningen blir ändå 91 %. Förslag på fastigheten FATBURSBÅGEN 1 är en höjning med 108,5 %, denna höjning börjar stegvis from år 2020.

  Vi har i underhållsplanen fördelat nödvändigt underhåll över de närmaste åren. Vi kommer under det kommande året att byta ut ventilations-aggregaten, för att erhålla bättre energiåtervinning, samt laga sprickor och fogar i fasaderna.

  Vänliga hälsningar

  Styrelsen