Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

mars 19, 2019
 • OVK besiktning i Bågen
  Under April månad kommer OVK = Obligatorisk ventilations kontroll ( var 3: år ) ske i Bågen av Mi...
 • Ledig Lokal
  Ledig lokal om 160 kvm finns att hyra. Lokalen har inga fönster men rinnande vatten och avlopp. Hyr...
 • Prenumerera på Hemsida
  Styrelsen vill trycka på att alla medlemmar bör prenumerera på vår hemsida för att kunna hålla...
 • Senaste nytt, övrigt

  februari 11, 2019
 • Viktigt från valberedningen
  Tycker du att tryggheten runt Bofills båge är viktig? Har du åsikter om hur din bostadsförenings...
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Arkiverade nyheter

  Markarbeten och återplantering av träd 16–27/4 2018

  Nu när vintern tycks ha släppt sitt grepp om Stockholm har det blivit dags att ersätta stubbarna från allén som fälldes i höstas med nya träd.

  De fem popplar som stod där ersätts med fyra avenbokar (samma trädsort som finns planterad längs Södermalmsallén).

  Skiftet i trädart bygger på rekommendationer och prognos för god hälsa och livslängd, likaså kunde vi nog alla se att utrymmet egentligen inte räckte till för sex fullvuxna träd. Under inrådan av sakkunniga valde vi därför att återplantera fyra träd snarare än sex.

  Arbetet kommer att utföras av Elströms trädgårdsanläggningar AB, som även sköter vår dagliga trädgårds- och markskötsel samt snöskottning.

  Enligt tidsplan ska arbetet pågå måndag 16:e april till fredag 27:e april.

  Som alltid kan oförutsedda förseningar uppstå (exempelvis pga. ej ritningsenliga ledningsdragningar i mark, försenade leveranser, fördröjning av trafikverkets inspektioner). Styrelsen gör sitt bästa för att informera boende om så sker.

  Med vänlig hälsning,

  Styrelsen