Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

september 24, 2018
 • RÄTTELSE Årsredovisning 2017
  Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.   RÄTTELSE   På sida...
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21
  Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om...
 • Senaste nytt, övrigt

  december 17, 2018
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Inbjudan till filmvisning
  Många har länge önskat att vi på nytt ska visa de filmer som gjorts om Bågen och dess tillblive...
 • Arkiverade nyheter

  Markarbeten och återplantering av träd 16–27/4 2018

  Nu när vintern tycks ha släppt sitt grepp om Stockholm har det blivit dags att ersätta stubbarna från allén som fälldes i höstas med nya träd.

  De fem popplar som stod där ersätts med fyra avenbokar (samma trädsort som finns planterad längs Södermalmsallén).

  Skiftet i trädart bygger på rekommendationer och prognos för god hälsa och livslängd, likaså kunde vi nog alla se att utrymmet egentligen inte räckte till för sex fullvuxna träd. Under inrådan av sakkunniga valde vi därför att återplantera fyra träd snarare än sex.

  Arbetet kommer att utföras av Elströms trädgårdsanläggningar AB, som även sköter vår dagliga trädgårds- och markskötsel samt snöskottning.

  Enligt tidsplan ska arbetet pågå måndag 16:e april till fredag 27:e april.

  Som alltid kan oförutsedda förseningar uppstå (exempelvis pga. ej ritningsenliga ledningsdragningar i mark, försenade leveranser, fördröjning av trafikverkets inspektioner). Styrelsen gör sitt bästa för att informera boende om så sker.

  Med vänlig hälsning,

  Styrelsen