Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

maj 4, 2017
 • Nu är det dags för föreningsstämma!
  På stämman beslutar vi gemensamt kring större ärenden som rör föreningen. Det är därför myc...
 • Ny värd för vårt låssystem 1/5
  Vi byter värd för vårt låssystem, så från och med första maj är det ett annat bolag som ansv...
 • Har du planer på att bygga om i din lägenhet?
  Gå då in på sidan Byggregler. Där har vi samlat ett antal regler som gäller vid ombyggnationer....
 • Senaste nytt, övrigt

  juni 7, 2017
 • Regler för festlokalen
  Om lokalen inte är i fullgott skick (t ex ostädad) när du tillträder den, tag genast kontakt med...
 • Planerat avbrott i Internettrafiken 2107-06-15
  Tele2 planerar att utföra ett underhållsarbete och uppgradera utrustning för att säkerställa at...
 • Parken piffas!
  I sommar blir det en tillfällig pop-up-park i Fatbursparken på en del av marken som Citybanebyg...
 • Arkiverade nyheter

  De nya avskrivningsreglerna

  Den senaste tiden har frågan om progressiv respektive linjär (rak) avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media. Bokföringsnämnden klargjorde i våras att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.

  Detta betyder att bostadsrättsföreningar fr.o.m. 2014 måste tillämpa linjär avskrivning. Det är Bokföringsnämnden som tolkar lagen och därför är det nu uttryckligen förbjudet att fortsätta tillämpa progressiv avskrivning.

  HSB har hållit informationsmöte för sina medlemmar om vad de nya reglerna innebär. Bernt, vår kassör, deltog i mötet. Eftersom frågan är komplex kommer HSB att mer noggrant analysera konsekvenserna vidare.

  Enligt HSB är ett sätt att hantera frågan kortsiktigt att under en övergångsperiod tillämpa långa avskrivningstider kombinerat med ett bokföringsmässigt underskott. De menar också att det är viktigt i sammanhanget att poängtera avsättning till underhåll.

  Vi har i vår förening hittills tillämpat progressiv avskrivning för byggnader och en avskrivningstid på 70 år. För år 2013 gjorde vi en avskrivning på 2,2 miljoner kronor för byggnaderna. Om vi i stället skulle ha tillämpat en rak avskrivning så skulle beloppet ha blivit betydligt högre, och därmed resultatet för 2013 blivit sämre.

  Vi kommer att avvakta med att ta ställning till hur vi ska hantera de nya reglerna tills HSB Stockholm och Borevision kommer med riktlinjer.

  Det vi kan säga redan idag är att vi måste övergå från progressiv avskrivning till rak. Vi kommer också att se över möjligheterna att förlänga avskrivningstiden, vilket minskar den årliga kostnaden. Vi arbetar också systematiskt med underhållsplanen, vilket ökar förutsättningarna för en lång avskrivningstid.

  Vi återkommer till hösten med ytterligare information.