INFO FRÅN SIMPLEKO

Nya e-postadresser och Logga

Från den 10 juni har vi nya e-postadresser, vi kommer ha samma standard på våra e-postadresser som tidigare men de kommer att sluta med @simpleko.se istället. TYP: förnamn.efternamn@simpleko.se gäller även våra generella postlådor som ändras exempelvis inkasso@simpleko.se

Sommarhälsning från WE GO FASTIGHET AB f.d. Dirigo

Vårt fullständiga namn är WE GO FASTIGHET AB.

Alla kontaktuppgifter är de samma förutom att FELANMÄLAN@GOFASTIGHET.SE HAR TILLKOMMIT , dessutom har mailadresserna uppdaterats till namn.efternamn@gofastighet.se men de gamla adresserna kommer leva kvar.

Byte av armaturer i Källare och förråd

Mera elvision byter ut en del armaturer i källare och förråd hos oss, om ni är osäkra om det stämmer så kontakta Förvaltaren Magnus Saxenbrink

Rensning av omärkta föremål i CYKELRUM

Föreningen kommer att utföra städning av föreningens samtliga cykelrum mellan 18 maj till 22 maj.

Vi ber alla medlemmar som förvarar cyklar i dessa utrymmen att uppmärka sina cyklar med namn, adress och telefonnummer dagtid. Omärkta föremål som påträffas i ovannämnda utrymmen kommer att betraktas som övergivna och tas om hand av föreningen, även . . . → Läs mer: Rensning av omärkta föremål i CYKELRUM

Nytt Datum för Årsstämma 2020

Styrelsen har beslutat att flytta Årsstämman från 19 maj till 23 Juni 2020 tid och plats kommer senare via hemsidan och i kallelsen till stämman lämnas i brevlådan. Anledning till detta är som bekant Corona viruset som härjar.

P.ga direktiv från Folkhälsomyndigheten och Regering får inga större ansamlingar av människor ske över . . . → Läs mer: Nytt Datum för Årsstämma 2020

Trappombudsmöte

Trappombudsmöte den 16 april skjuts upp tills vidare .Vi återkommer om nytt datum.

Info om Stämma

Tidigare meddelande om tidpunkt för stämman var tänkt endast som information. Kallelse och beslut om stämma återkommer styrelsen senare om.

Nytt namn på avgifts avierna

RB fastighets AB har bytt namn till SIMPLEKO AB på avgiftsavierna som skickas till våra medlemmar.

FÅGELMAT

Styrelsen vore tacksam om vi alla slutar att lägga ut ” FÅGELMAT ” på gräsytorna runt BÅGEN, parken och gräsytorna i Södermalmsallen.

Fågelmaten ( brödsmulor, kakor, fågelfrö samt solroskärnor) kommer inte fåglarna till gagn utan föder och göder RÅTTORNA i vår omnejd, vi behöver inga fler råttor på Söder.

Så snälla….. sluta mata

Styrelsen

. . . → Läs mer: FÅGELMAT

Kallelse till föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls Tisdagen 19 maj 2020 19.00

Stämman hålls hos Usine restaurang Adress: Södermalmsallen 36. Ingång märkt Fatburen sal Bourgogne.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Röstberättigad är endast den som är medlem och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Den . . . → Läs mer: Kallelse till föreningsstämma