RÄTTELSE Årsredovisning 2017

Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.

 

RÄTTELSE

 

På sidan 7 i årsredovisning 2017 står det att ”Bankskuld 705 kronor per kvm bostadsrättsyta”.

Detta är fel. Ska vara 7 102 kronor.

Låneskulden är 159 962 500 + 600 000 kr (kortfristig del) = 160 562 500 kr.

Enligt det . . . → Läs mer: RÄTTELSE Årsredovisning 2017

Allén

De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj.

Dessvärre levereras träd av en storleksklass mindre än önskat, då den från början beställda storleken var av undermålig kvalitet.

I samråd med entrepenören bestämdes dock att de mindre träden är ett bättre alternativ än att låta allén stå oplanterad över sommaren. De . . . → Läs mer: Allén

Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21

Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om, då resultatet var otillfredsställande.

Besiktning förväntas ske under nästkommande vecka.

Vandalisering

Ett av våra konstverk, Daphne och Olle i den västra portiken har inatt, 2018-04-29, vandaliserats.

Har du hört eller sett något om detta illdåd? Kontakta styrelsen.

 

Föreningsstämma 22/5

Flera medlemmar har hört av sig och undrat när årets stämma hålls, vilket blir den 22:a maj.

Kallelsen, vilken inte får skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, kommer inom kort.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Markarbeten och återplantering av träd 16–27/4 2018

Nu när vintern tycks ha släppt sitt grepp om Stockholm har det blivit dags att ersätta stubbarna från allén som fälldes i höstas med nya träd.

De fem popplar som stod där ersätts med fyra avenbokar (samma trädsort som finns planterad längs Södermalmsallén).

Skiftet i trädart bygger på rekommendationer och prognos för god hälsa och . . . → Läs mer: Markarbeten och återplantering av träd 16–27/4 2018

Uppdatering 2: Arbeten med skyddsrummet under SW 21

UPPDATERING

Betongen kan inte levereras förrän onsdag 4/4, varvid gjutformen kan rivas först fredag 6/4 och dörrbladet hängas måndag 9/4.

______________________________________________________

En del oförutsedda problem, såsom flytt av vattenrör, dök under arbetsgången upp och en preliminär prognos för slutställandet blir istället fredag 6:e april. Notera att tidplanen är beroende av när betong kan levereras; denna . . . → Läs mer: Uppdatering 2: Arbeten med skyddsrummet under SW 21

Arbeten med skyddrummet under SW 21

Som de boende på Swedenborgsgatan 21 har märkt pågår ett byte av en skyddrumsdörr i källaren efter vattenskador pga. en felaktigt installerad markbrunn på gatuplan.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av mars och under arbetsgången har dessvärre några oförutsedda moment med störande arbeten uppkommit.

De större borrnings- och bilningsarbetena förväntas vara slutförda, men missljud . . . → Läs mer: Arbeten med skyddrummet under SW 21

Uppdatering 3: Dräneringsarbete utanför SW 21

Dessvärre har entrepenaden än en gång missat ett utlovat slutdatum för återställandet av markplattorna och även denna gång brustit i att informera styrelsen om förseningen.

Kontakten med entrepenören har legat utlagd på fastighetsförvaltaren, varav viss fördröjning ibland sker i informationsflödet. Styrelsen kommer under måndagen att försöka få klarhet i frågan.

Som synes är markarbetet nära . . . → Läs mer: Uppdatering 3: Dräneringsarbete utanför SW 21

Uppdatering 2: Dräneringsarbete utanför Swedenborgsgatan 21

Dräneringsarbetet har dessvärre dragit ut på tiden pga. de väderförhållanden som rådit i februari och början av mars.

Entrepenören meddellade idag (mån 12/3) att arbetet bör vara avslutat denna vecka.

Styrelsen ber om förståelse för att föreseningen inte kunnat undvikas och om ursäkt att information om detta inte nått de boende förrän nu.