Trappombudsmöte

Inbjudan till Våra Trappombud till möte 5 Mars 2019 i Föreningslokalen Kl. 18.30.

Välkomna med vassa pennor.

Ni får även en inbjudan även via mejl.

 

Väl mött

Styrelsen// Lennart

Motioner till stämman

Motioner till stämman ska lämnas in senast den 1 mars för årets stämma, som kommer att hållas i maj månad.

Regler för Andrahandsuthyrning

Enligt våra nya stadgar får styrelsen besluta om avgift vid andrahandsuthyrning. Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift på 10% av Basprisbeloppet från 1 januari 2019. Hyresbeloppet ska anges när du ansöker om andrahandsuthyrning.

Läs mer om andrahandsuthyrning

Sopnedkasten

Under helgerna har vi haft flera stopp i sopnedkasten på grund av att för stora emballage, tex pizzakartonger, har slängts i sopnedkasten. Detta förorsakar stopp, som måste rensas . Vi har fått en kostnad för sådan jour-rensning på 33 000 kr plus moms under december månad.

OBS! Allt ska packas ner i förslutna inte för . . . → Läs mer: Sopnedkasten

Värmesystemen i vår fastighet och framtida underhåll

I vår fastighet finns två värmesystem (uppdelat på Bågen och Tempelhusen) som betjänar våra 283 lägenheter samt alla våra lokaler. I t.ex. Bågen är det en yta på c:a 25 000 kvm (lägenheter, lokaler, trapphus, källare m.m.) som ska värmas upp av ett gemensamt värmesystem vilket medför svårigheter att t.ex. hålla hela systemet fritt från . . . → Läs mer: Värmesystemen i vår fastighet och framtida underhåll

Oförändrade avgifter 2019

Styrelsen har avhållit sin årliga ekonomikonferens, och nu beslutat om budget, underhållsplan och avgifter för år 2019. Avgifterna kommer att bli oförändrade 2019, vilket innebär att vi har haft samma avgifter sedan 2008.

Det gynnsamma ränteläget är en starkt bidragande orsak till att vi klarar att hålla avgiften på oförändrad nivå trots att . . . → Läs mer: Oförändrade avgifter 2019

RÄTTELSE Årsredovisning 2017

Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.

 

RÄTTELSE

 

På sidan 7 i årsredovisning 2017 står det att ”Bankskuld 705 kronor per kvm bostadsrättsyta”.

Detta är fel. Ska vara 7 102 kronor.

Låneskulden är 159 962 500 + 600 000 kr (kortfristig del) = 160 562 500 kr.

Enligt det . . . → Läs mer: RÄTTELSE Årsredovisning 2017

Allén

De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj.

Dessvärre levereras träd av en storleksklass mindre än önskat, då den från början beställda storleken var av undermålig kvalitet.

I samråd med entrepenören bestämdes dock att de mindre träden är ett bättre alternativ än att låta allén stå oplanterad över sommaren. De . . . → Läs mer: Allén

Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21

Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om, då resultatet var otillfredsställande.

Besiktning förväntas ske under nästkommande vecka.

Vandalisering

Ett av våra konstverk, Daphne och Olle i den västra portiken har inatt, 2018-04-29, vandaliserats.

Har du hört eller sett något om detta illdåd? Kontakta styrelsen.