Trappombudsmöte

Nytt datum för möte med trappombuden, vi träffas Torsdagen 5 december kl. 18.30 i Festlokalen.

Väl mött

Lennart Sjöberg o Johan Gustavsson

Renovering/ombyggnad

Medlemmar måste tillse vid renovering/ombyggnad av lägenhet att ventilationen är fullgod i alla rum. Lägenhetsägaren måste komma in med en ny OVK protokoll till styrelsen efter utfört arbete.

Avgift

Avgift för 2020 lämnas oförändrad och styrelsen ser för närvarande inga skäl att förändra avgiften i nära framtid.

Soprum

Från och med 1 December 2019 gäller endast ” Tagg för att komma in i soprummen.

Stockholms stads App” Tyck till”

Ladda gärna ner Appen så att ni kan gå in och Tyck till ( som appen heter ) för att klaga/berömma eller har åsikt om skötsel av parken, städning etc.

Lediga Lokaler

Det finns för närvarande 2 lokaler lediga i Västgötagränd 9 samt 1 lokal i Fatburs Brunnsgata 29 att hyra. Vid intresse kontakta Magnus Saxenbrink på telefonnummer 072-4543652

Kallelse till Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls Tisdagen 21 maj 2019 19.00

Stämman hålls hos Usine restaurang Adress: Södermalmsallen 36. Ingång märkt Fatburen sal Champagne.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Röstberättigad är endast den som är medlem och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Den . . . → Läs mer: Kallelse till Föreningsstämma

GDPR-policy

År 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, som alla medlemsländer måste följa. Förordningen har antagits av Sveriges Riksdag. Det innebär vissa nya regler även för bostadsrättsföreningar. Styrelsen har beslutat att anta HSB:s förslag till regler och riktlinjer för behandling av personuppgifter. Läs mer på vår sida med Stadgar.

. . . → Läs mer: GDPR-policy

PORTTELEFON

Som en del redan har upptäckt så har vi ett NYTT uppringningsnummer från Porttelefonen. Det nya numret är 010-5849364 i övrigt ingen förändring

OVK besiktning i Bågen

Under April månad kommer OVK = Obligatorisk ventilations kontroll ( var 3: år ) ske i Bågen av Mikael Gripenberg Energiprojekt Stockholm AB. Mer Info kommer i brevlådorna.