Prenumerera på NyheterCreated by Webfish.

Senaste nytt från styrelsen

januari 13, 2013
 • Skyddad sida
  Endast tillgänglig för boende i Brf Bågen För att kunna läsa denna sida krävs det att du kör...
 • Avgifter för lokalerna, belysning i tvättstugor och vindar
  Nya avgifter för våra gemensamma lokaler Priserna för att hyra gästlägenheterna och festlokale...
 • Start för renovering av garagen 1 april 2017!
  Efter upphandling har Garagesamfälligheten beslutat anta ett anbud som innebär att renoveringen av...
 • Senaste nytt, övrigt

  februari 8, 2017
 • Vad ska hända med Fatbursparken?
  Idag 8 februari 2017 har det varit Öppet hus angående iordningställandet av norra delen av Fatbur...
 • Planerna för Fatbursparken börjar ta form
  Stockholms Stad bjuder in till öppet hus den 8 februari då man presenterar de nya planerna. Läs m...
 • Återvinn julgranen
  Inlämnade julgranar får ett fortsatt liv som fjärrvärme och biokol. Fjärrvärme värmer upp hu...
 • Arkiverade nyheter

  Byggregler

  Förtydligande vad som gäller vid ombyggnad av din lägenhet

  Om du tänker bygga om din lägenhet är det vissa saker du måste tänka på och nedan har vi listat vad som gäller för dig i Brf Bågen. Är du osäker på något så kontakta vår fastighetsförvaltare Magnus Saxenbrink på tel 020 – 155 155
  eller epost till: magnus.saxenbrink@se.issworld.com, så hjälper han dig att reda ut begreppen.


  Tidpunkt För att främja grannsämjan rekommenderar vi att ombyggnad som kan vara störande helst ska ske vardag mellan kl 07.00 – 20.00 samt lördag kl 10.00 – 17.00, söndag är vilodag. Enligt våra stadgar, punkt 19 i komplementet, samt Bostadsrättslagen 7 kap 9 §, så skall bostadsrättshavaren se till så att grannars boendemiljö ej försämras av störningar.

  Skräp Det finns ett grovsoprum på Fatburs Brunnsgata 21. Där får du slänga:
  – Tidningar
  – Returpapper
  – Kartonger (isärtagna)
  – Wellpapp
  – Glas
  – Lysrör och glödlampor
  – Småbatterier (lämnas i avsedda kärl) samt
  – Mindre el-avfall.

  Följande ska lämnas vid kommunens återvinningscentraler:

  – Farligt avfall (färg, lösningsmedel etc)
  – Byggavfall (t ex gips, plankbitar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper mm)
  – Vitvaror (kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner etc)
  – Större el-avfall (allt med sladd eller som går på batteri)
  – Möbler Närmast ligger Östberga (Huddingevägen/Sockenvägen som är öppen: måndag – torsdag kl. 10-20, fredagar kl. 10-16, lördagar kl. 9-16, söndag ar kl. 11-16.

  Tips för dig som inte har bil:
  Du vet väl att du kan kontakta ett sophämtningsföretag, t ex Hellsten, tel: 08-86 03 10 (som föreningen anlitar) och beställa hämtning. Priset hos Hellsten är 205,- per kubik- meter plus moms. Då hämtar de alla slags grovsopor (även möbler) förutom el-, (vitvaror, tv-apparater m m) och kem (brandfarliga vätskor, målarfärg m m) där priset är 305,- per kubikmeter plus moms. Kyl- och frys kostar 400,- per kubikmeter plus moms.
  Tänk på att inget byggmaterial eller skräp får förvaras i trapphallarna pga brandrisken!
  Grovsoprummet är öppet mellan 07:00 – 22:00 dagligen.
  Öppning sker med din tag.
  Tänk på att upphandla borttransport av byggavfall av din
  entreprenör när Du bygger om.

  Försäkring Innan du påbörjar några arbeten i din lägenhet bör du se till att ha en hemförsäkring med utökat skydd för dig som bostadsrättshavare.

  Vatten & avlopp Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen får bostadsrättsinnehavare inte göra ingrepp i ledningar för
  vatten och avlopp utan föreningens godkännande.

  Värme Du har inte rätt att ta bort eller flytta vattenburna radiatorer (element) eller andra delar av värme-systemet utan styrelsens medgivande. Alla sådana arbeten ska utföras av behörig montör efter godkännande av föreningen.

  Ventilation Du har inte rätt att förändra i ventilationssystemet i lägenheten utan styrelsens godkännande. Ska du bygga om så att kanaler och don måste flyttas kan beräkningar och injusteringar behöva ske. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren.

  Spisfläkt Om spiskåpan ersätts med en ny så ska uppfångningsförmågan för spiskåpan vara 28 l/s, och vara avsedd för flerbostadshus där systemet förser även grannarna. Den ska vara utan motor och klara 28 l/s vid forcering, samt kunna justeras för grundflöde och forceringsflöde i kåpan. Om spiskåpan demonteras och ersätts med kolfilterfläkt som inte ansluts till ventilationen ska frånluftskanalen kapas så att ett frånluftsdon kan monteras ovanför kolfilterfläkten. Detta ska injusteras och låsas på ett flöde av –10 l/s. Montage, injustering samt mätning av frånluftsmängd ska utföras av fackman. Skriftlig ansökan och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts.
  Det är absolut förbjudet att installera en vanlig köksfläkt ansluten till frånluftskanal då detta stör hela fastighetens ventilation.

  El, tele, data Du har rätt att med hjälp av behörig elektriker dra om el i lägenheten. Det är dock viktigt att du ser till att elektrikern dokumenterar vad som utförts. Du ansvarar själv för all nyinstallation.Datauttag får EJ flyttas utan Styrelsens medgivande.

  Väggar-
  bärande
  Du har inte, utan styrelsens medgivande, rätt att göra förändringar i bärande väggar (betong-väggar). Om så ska ske ska skriftlig ansökan skickas till styrelsen som ska dokumentera detta. Ofta krävs då en beräkning av konstruktör. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren.

  Väggar-
  icke bärande
  Så kallade lättväggar (väggar av gips) kan normalt sett flyttas lättare. Dock kan rivning av en sådan vägg påverka både el och ventilation. Kontakta fastighetsskötaren om du är osäker.

  Våtrum Du har själv ansvar för yt- och tätskikt. Om du ska göra förändringar i ditt våtrum så bör du göra detta mycket omsorgsfullt med behöriga hantverkares hjälp.

  Säkerhetsdörr Du har själv ansvar för dörren till din lägenhet. Om du vill byta dörr så får den nya dörren inte avvika nämnvärt från dem som installerades av många medlemmar för några år sedan. Här kan du läsa mer om den dörr som installerades då: Säkerhetsdörr

  Tillstånd För vissa typer av ombyggnader krävs föreningens godkännande. Kontakta förvaltaren med ett underlag över vilka förändringar som Du vill göra i din lägenhet. Be din hantverkare hjälpa dig att upprätta ett underlag där det framgår vilka förändringar som görs i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation. Inga ingrepp får heller ske i den bärande konstruktionen utan föreningens tillstånd.
  Tänk också på att vissa typer av ombyggnader även kan kräva kommunens tillstånd.

  Information Tänk på att du i god tid måste förvarna dina grannar om att Du ska låta bygga om din lägenhet. Informera dem om vad ombyggnaden omfattar och när ombyggnaden ska ske och vilka moment som kommer att vara särskilt störande. Be din entreprenör upprätta en tidplan. Glöm inte att också granntrapphusen kommer att drabbas av störningar från en ombyggnad, också de grannarna måste informeras!I de nedre planen av huset finns lokalhyresgäster som alltid vistas i huset under dagtid, exempelvis kontor och vårdmottagningar. Informera också dessa! Gäller det störande arbeten, som t ex bilning, är det särskilt viktigt att informera, eftersom det kan påverka möjligheterna att arbeta i lokalerna.