Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

maj 16, 2018
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21
  Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om...
 • Vandalisering
  Ett av våra konstverk, Daphne och Olle i den västra portiken har inatt, 2018-04-29, vandaliserats....
 • Senaste nytt, övrigt

  augusti 14, 2018
 • Bågens höstloppis 2018
  På söndagen den 9 september kl. 11 ställer vi åter upp borden från festlokalen, egna bord, klä...
 • Planerat avbrott i Internettrafiken 2018-05-16
  Tele2 planerar att utföra ett underhållsarbete och uppgradera mjukvara i Tele2s core-nät Arbe...
 • En plats ledig!
  Föreningens ekonomi är bara några av de saker som styrelsen beslutar om. Vill du vara med och på...
 • Arkiverade nyheter

  Återplantering av träd mellan FB15 & FB17

  Där träden i höstas fälldes mellan FB 15 och FB 17 kommer under våren fyra nya träd att planeras av Elfströms, som sköter vår dagliga trädgårdsskötsel och även handhade fällningen av träden som tidigare stod på platsen.

  Styrelsen har i samråd med trädgårdsmästare bestämt att de fem popplarna ersätts av fyra avenbokar (samma art som plantersts längs Södermalmsallén).

  Anledningen att fyra träd planteras snarare än sex är att de ska få tillbörligt utrymme att växa utan konkurrens från varandra. Sex träd är för tätt och som ni kanske minns hade ett träd i den gamla allén dött i förtid och ett var betydligt mindre och med avsevärt sämre vitalitet än de yttre fyra.

  Valet av trädart stödjer sig på att de har en god prognos till bibehållen hälsa i många år framöver, samt liten risk för liknande problem som de vi upplevde med de förväxta popplarna.

  Närmre tidsplan än under våren finns i dagsläget inte, men texten uppdateras i den takt styrelsen får mer information.