Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

mars 18, 2018
 • Uppdatering 3: Dräneringsarbete utanför SW 21
  Dessvärre har entrepenaden än en gång missat ett utlovat slutdatum för återställandet av markp...
 • Uppdatering 2: Dräneringsarbete utanför Swedenborgsgatan 21
  Dräneringsarbetet har dessvärre dragit ut på tiden pga. de väderförhållanden som rådit i febr...
 • Motioner till årsstämman
  Motioner till årets stämma måste skriftligen vara styrelsen till handa senast torsdag 1: a mars, ...
 • Senaste nytt, övrigt

  februari 19, 2018
 • Återkommande stök i soprummet
  Vi får upprepade klagomål och straffavgifter på grund av att medlemmar inte respekterar ordningsr...
 • Misstankar om olovlig uthyrning?
  Som bekant är brf. Bågen en bostadsrättsförening och har tydliga regler för uthyrning i andra h...
 • Vill du vara en del av styrelsen?
  Viktigt Tycker du att tryggheten runt Bofilsbåge är viktig? Har du åsikter om hur din bostadsfö...
 • Arkiverade nyheter

  Återplantering av träd mellan FB15 & FB17

  Där träden i höstas fälldes mellan FB 15 och FB 17 kommer under våren fyra nya träd att planeras av Elfströms, som sköter vår dagliga trädgårdsskötsel och även handhade fällningen av träden som tidigare stod på platsen.

  Styrelsen har i samråd med trädgårdsmästare bestämt att de fem popplarna ersätts av fyra avenbokar (samma art som plantersts längs Södermalmsallén).

  Anledningen att fyra träd planteras snarare än sex är att de ska få tillbörligt utrymme att växa utan konkurrens från varandra. Sex träd är för tätt och som ni kanske minns hade ett träd i den gamla allén dött i förtid och ett var betydligt mindre och med avsevärt sämre vitalitet än de yttre fyra.

  Valet av trädart stödjer sig på att de har en god prognos till bibehållen hälsa i många år framöver, samt liten risk för liknande problem som de vi upplevde med de förväxta popplarna.

  Närmre tidsplan än under våren finns i dagsläget inte, men texten uppdateras i den takt styrelsen får mer information.