Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

september 24, 2018
 • RÄTTELSE Årsredovisning 2017
  Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.   RÄTTELSE   På sida...
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21
  Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om...
 • Senaste nytt, övrigt

  december 17, 2018
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Inbjudan till filmvisning
  Många har länge önskat att vi på nytt ska visa de filmer som gjorts om Bågen och dess tillblive...
 • Arkiverade nyheter

  Återplantering av träd mellan FB15 & FB17

  Där träden i höstas fälldes mellan FB 15 och FB 17 kommer under våren fyra nya träd att planeras av Elfströms, som sköter vår dagliga trädgårdsskötsel och även handhade fällningen av träden som tidigare stod på platsen.

  Styrelsen har i samråd med trädgårdsmästare bestämt att de fem popplarna ersätts av fyra avenbokar (samma art som plantersts längs Södermalmsallén).

  Anledningen att fyra träd planteras snarare än sex är att de ska få tillbörligt utrymme att växa utan konkurrens från varandra. Sex träd är för tätt och som ni kanske minns hade ett träd i den gamla allén dött i förtid och ett var betydligt mindre och med avsevärt sämre vitalitet än de yttre fyra.

  Valet av trädart stödjer sig på att de har en god prognos till bibehållen hälsa i många år framöver, samt liten risk för liknande problem som de vi upplevde med de förväxta popplarna.

  Närmre tidsplan än under våren finns i dagsläget inte, men texten uppdateras i den takt styrelsen får mer information.