Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

mars 19, 2019
 • OVK besiktning i Bågen
  Under April månad kommer OVK = Obligatorisk ventilations kontroll ( var 3: år ) ske i Bågen av Mi...
 • Ledig Lokal
  Ledig lokal om 160 kvm finns att hyra. Lokalen har inga fönster men rinnande vatten och avlopp. Hyr...
 • Prenumerera på Hemsida
  Styrelsen vill trycka på att alla medlemmar bör prenumerera på vår hemsida för att kunna hålla...
 • Senaste nytt, övrigt

  februari 11, 2019
 • Viktigt från valberedningen
  Tycker du att tryggheten runt Bofills båge är viktig? Har du åsikter om hur din bostadsförenings...
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Arkiverade nyheter

  Arbeten med skyddrummet under SW 21

  Som de boende på Swedenborgsgatan 21 har märkt pågår ett byte av en skyddrumsdörr i källaren efter vattenskador pga. en felaktigt installerad markbrunn på gatuplan.

  Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av mars och under arbetsgången har dessvärre några oförutsedda moment med störande arbeten uppkommit.

  De större borrnings- och bilningsarbetena förväntas vara slutförda, men missljud kan fortsatt uppstå i mindre omfattning tills arbetet är avslutat.

  Styrelsen beklagar om information om de störande momenten inte nått ut till berörda boende i tillfredsställande omfattning och ser över sina rutiner för informationslöde.

  God helg,

  Styrelsen