Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

september 24, 2018
 • RÄTTELSE Årsredovisning 2017
  Brf Bågen nr 223 i Stockholm, medlem i i HSB Stockhom.   RÄTTELSE   På sida...
 • Allén
  De fyra nya träden ska enligt plan planteras under torsdagen den 17:e maj. Dessvärre levereras ...
 • Stenläggningen utanför Swedenborgsgatan 21
  Markstenen utanför Swedenborgsgatan 21 kommer under helgen (19–20 maj) att tas upp och läggas om...
 • Senaste nytt, övrigt

  december 17, 2018
 • Bågens Datagrupp, våren 2019
  Bågens Datagrupp startade hösten 2009. Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och förk...
 • Skulpturen komplett igen
  Nu är våra hästar, Daphne och Olle, åter på plats i den västra portiken.
 • Inbjudan till filmvisning
  Många har länge önskat att vi på nytt ska visa de filmer som gjorts om Bågen och dess tillblive...
 • Arkiverade nyheter

  Arbeten med skyddrummet under SW 21

  Som de boende på Swedenborgsgatan 21 har märkt pågår ett byte av en skyddrumsdörr i källaren efter vattenskador pga. en felaktigt installerad markbrunn på gatuplan.

  Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av mars och under arbetsgången har dessvärre några oförutsedda moment med störande arbeten uppkommit.

  De större borrnings- och bilningsarbetena förväntas vara slutförda, men missljud kan fortsatt uppstå i mindre omfattning tills arbetet är avslutat.

  Styrelsen beklagar om information om de störande momenten inte nått ut till berörda boende i tillfredsställande omfattning och ser över sina rutiner för informationslöde.

  God helg,

  Styrelsen