Namn: T19
Betyder: - Typ: Motortorpedbåt
Byggnadsvarv: - Nybyggnadsnummer: -
Systerfartyg: T20
Stapellagd: - Sjösatt: -
I tjänst: - Ur tjänst: -
Storlek: - Fart i knop: -
Längd: 21 meter Bredd: -
Djupgående: -    
Bestyckning: -
Deltog i: -
Övrigt: Byggdes aldrig

 

Till T