T1 Motortorpedbåt 1940
T1 (2) Motortorpedbåt 1952
T2 Motortorpedbåt 1940
T3 Motortorpedbåt 1940
T4 Motortorpedbåt 1940
T11 Motortorpedbåt 1940
T12 Motortorpedbåt 1940
T13 Motortorpedbåt 1940
T14 Motortorpedbåt 1940
T15 Motortorpedbåt 1941
T16 Motortorpedbåt 1941
T17 Motortorpedbåt 1941
T18 Motortorpedbåt 1941
T19 Motortorpedbåt -
T20 Motortorpedbåt -
T21 Motortorpedbåt 1942
T22 Motortorpedbåt 1942
T23 Motortorpedbåt 1942
T24 Motortorpedbåt 1942
T25 Motortorpedbåt 1942
T26 Motortorpedbåt 1942
T27 Motortorpedbåt 1943
T28 Motortorpedbåt 1943
T29 Motortorpedbåt 1943
T30 Motortorpedbåt 1943
T31 Motortorpedbåt 1943
T32 Motortorpedbåt 1951
T33 Motortorpedbåt 1951
T34 Motortorpedbåt 1951
T35 Motortorpedbåt 1952
T36 Motortorpedbåt 1952
T37 Motortorpedbåt 1952
T38 Motortorpedbåt 1951
T39 Motortorpedbåt 1952
T40 Motortorpedbåt 1952
T41 Motortorpedbåt 1952
T42 Motortorpedbåt 1956
T43 Motortorpedbåt 1956
T44 Motortorpedbåt 1956
T45 Motortorpedbåt 1957
T46 Motortorpedbåt 1957
T47 Motortorpedbåt 1958
T48 Motortorpedbåt 1958
T49 Motortorpedbåt 1958
T50 Motortorpedbåt 1959
T51 Motortorpedbåt 1959
T52 Motortorpedbåt 1959
T53 Motortorpedbåt 1956
T54 Motortorpedbåt 1957
T55 Motortorpedbåt 1957
T56 Motortorpedbåt 1957
T201 Motortorpedbåt 1953
Tapperheten (1) Linjeskepp 1785
Tapperheten (2) Pansarskepp 1901
Taube Galär 1749
Tessin Galär 1726
Thais Fregatt 1715
Thetis (1) Fregatt 1784
Thetis (2) 1 kl Torpedbåt 1908
Thomas Fregatt 1706
Thor (1) Fregatt 1701
Thor (3) Hjulångare 1841
Thor (4) Pansarskepp 1898
Thordön (1) Bonbkits 1741
Thordön (2) Mörsarefartyg 1800
Thordön (3) Monitor 1865
Thule Pansarskepp 1893
Thure Bielke Fregatt 1726
Tigern (1) Pinass 1605
Tigern (2) Skepp 1624
Tirfing (1) Monitor 1866
Tirfing (2) Patrullbåt 1981
Tjurkö Minsvepare 1953
Tjörn Minsvepare 1948
Tor (1) Turuma 1764
Tor (2) Turuma 1791
Torborg Udema 1772
Tordön Patrullbåt 1981
Tre Kronor (2) Skepp 1626
Tre Kronor (2) Linjeskepp 1706
Tre Kronor (3) Kryssare 1944
af Trolle Fregatt 1767
Tumlaren (1) Ubåt 1914
Tumlaren (2) Ubåt 1940
Tytters Galär 1790
Tärnö Minsvepare 1953
Töva Litet Galär 1721

Till Index