Namn: (Wenden)
Sverige (2)
1685-03-04 Göta Rike (2)
1694-10-21 Prins Karl (3)
Betyder: - Typ: Skepp
Byggnadsvarv: Kalmar Nybyggnadsnummer: -
Konstruktör: Gunnar Roth Byggmästare: Gunnar Roth
Stapellagd: - Sjösatt: 1684-08-26
I tjänst: - Ur tjänst: 1713-
Storlek: - Fart i knop: -
Längd: 168 fot, 49,89 meter Bredd: 41 fot fot, 12,17 meter
Djupgående: 20 fot, 5,94 meter    
Bestyckning: 80 kanoner
Deltog i: Rügen 1715-04-13
Övrigt: Kallades innan sjösättningen Wenden.
Obrukbar 1713, sänkt i Karlskrona 1722-10-05

Till G
Till P
Till S