Namn: Svarta Örn (1)
Betyder: - Typ: Fregatt
Byggnadsvarv: Karlshamn Nybyggnadsnummer: -
Konstruktör: W. Smith Byggmästare: W. Smith
Stapellagd: - Sjösatt: -
I tjänst: 1717- Ur tjänst: 1741-
Storlek: 760 ton Fart i knop: -
Längd: 123 fot, 36,52 meter Bredd: 35 fot, 9,80 meter
Djupgående: 14 fot, 4,16 meter    
Bestyckning: 4st 18 punds, 12st 12punds, 20st 6punds kanoner
Deltog i: -
Övrigt: Förlorad i Finska skären September 1741, ansågs jämte Göija vara
den bästa seglaren i flottan.

 

Till S