Namn: Stenbocken
Betyder: - Typ: Skepp / Skottpråm
Byggnadsvarv: Skeppsholmen Nybyggnadsnummer: -
Konstruktör: - Byggmästare: -
Stapellagd: - Sjösatt: 1679-03-23
I tjänst: - Ur tjänst: 1716-
Storlek: - Fart i knop: -
Längd: - Bredd: -
Djupgående: -    
Bestyckning: 10st 18punds, 4st 12punds, 10st 3punds kanoner
Deltog i: -
Övrigt: Nedrevs och förbyggdes till skottpråm 1713, erövrades av
Tordenskjold vid Dynekilen 1716

 

Till S