Ragnar Jagare 1908
Ragnar Lodbrok Turuma 1771
Ragvald Turuma 1774
Ramskär Minsvepare 1940
Regulus (1) 1 kl Torpedbåt 1910
Regulus (2) Torpedbåt 1954
Remus Jagare 1940
Resande Man Skepp 1660
Reval Fregatt 1704
Riga (1) Skepp 1675
Riga (2) Fregatt 1684
Riga (3) Skepp 1708
Rigel (1) 1 kl Torpedbåt 1910
Rigel (2) Torpedbåt 1954
Riksens Ständer Linjeskepp 1744
Rikskronan Skepp 1619
Riksnyckeln (1) Skepp 1617
Rikssvärdet (1) Skepp 1621
Riksäpplet (2) Skepp 1622
Riksäpplet Skepp 1663
Romulus Jagare 1940
Rolf Minbåt 1880
Rosen Galär 1721
von Rosen Galär 1749
Rota 1 kl Kanonbåt 1878
Ruschenfelt Fregatt 1700
Rättvisan Linjeskepp 1783
Rödlöga Minsvepare 1964

Till Index