Namn: Prinsessan Sofia Charlotta
Betyder: - Typ: Skepp
Byggnadsvarv: Stockholm Nybyggnadsnummer: -
Konstruktör: Rickard Williamson Byggmästare: Rickard Williamson
Stapellagd: - Sjösatt: -
I tjänst: 1725- Ur tjänst: 1782-
Storlek: 1280 ton Fart i knop: -
Längd: 142 fot, 42,16 meter Bredd: 38 fot, 11,28 meter
Djupgående: 17,25 fot, 6,12 meter    
Bestyckning: 24st 18punds, 24st 12punds, 12st 4punds kanoner
Deltog i: Hattarnas krig 1741-1743
Övrigt: -

 

Till P