Namn: Orust
Betyder: Ö i Göteborgs skärgård Typ: Minsvepare
Byggnadsvarv: Bröderna Olsson & Co Båtvarv Nybyggnadsnummer: -
Systerfartyg: Tjörn
Stapellagd: - Sjösatt: 1948-
I tjänst: - Ur tjänst: 1977-07-01
Storlek: 100 ton Fart i knop: 7
Längd: 19 meter Bredd: 6 meter
Djupgående: 1,5 meter    
Bestyckning: 2st 25mm kanoner
Deltog i: -
Övrigt: -

 

Till O