Namn: Öland (1)
Betyder: Ö och landskap Typ: Skepp
Byggnadsvarv: Kalmar Nybyggnadsnummer: -
Konstruktör: Gunnar Roth Byggmästare: Gunnar Roth
Stapellagd: - Sjösatt: 1681
I tjänst: - Ur tjänst: 1705
Storlek: 1025 ton Fart i knop: -
Längd: 135,2 fot, 39,33 meter Bredd: 33,25 fot, 9,87 meter
Djupgående: 17 fot, 5,05 meter    
Bestyckning: 16st 18punds, 4st 12punds, 20st 8punds, 16st 3punds kanoner
Deltog i: Orfordsness 1704-07-28
Övrigt: Erövrades av engelsmännen 1704-07-28 men frigavs senare.
Strandade på Skagen 1705

Till Ö