Oden (1) Fregatt 1701
Oden (2) Hemmema 1764
Oden (5) Pansarskepp 1896
Orel Galär 1790
Orion 1 kl Torpedbåt 1903
Orkan 1 kl Torpedbåt 1900
Ormen Galär 1721
Ornö Minsvepare 1953
Orust (2) Minsvepare 1948
Orädd (1) Fregatt 1809
Orädd (2) Ångkorvett 1853
Oskar II Pansarskepp 1905
Oxen Fregatt 1707

 

Till Index