Namn: (Riks) Nyckeln
även kallad Stora Nyckeln
Betyder: -
Typ av Fartyg: Skepp (Fregatt-typ)
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: -
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: - Storlek i Läster: 250
Sjösatt: 1617- Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: - -
Ur Tjänst: 1628-09-06 Bredd: - -
Fart i knop: - Djupgående: - -
Bestyckning: 28 kanoner
Deltog i: Deltog i sjötåget mot Livland 1617-1618
Deltog i sjötågen mot Livland 1621-1622 och 1625
Deltog i sjötåget mot Preussen 1626
Deltog i blockaden av Danzig 1627-06-29
Övrigt: 1628-09-06 drabbades flottan av en stor förlust. Skeppet
Riksnyckeln grundstötte vid Viksten norr om Landsort
och blev vrak.

Till N
Till R
Till S