Namn: Nerike
Betyder: Landskap i Svealand
Typ av Fartyg: Galär
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Djurgårdsvarvet
Konstruktör och Byggmästare: J. Acrell
Stapellagd: - Storlek i Ton: 190 ton
Sjösatt: 1749- Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: -38,60 -130
Ur Tjänst: 1810- Bredd: -5,94 -20
  Djupgående: -2,15 -7,25
Bestyckning: 1st 24punds, 2st 6punds kanoner, 23st 3punds nickor
Deltog i: Fredrikshamn 1790-05-15, Viborg 1790-07-03, Svensksund 1790-07-09
Övrigt: -

Till N