Namn: Näsvis
Betyder: -
Typ av Fartyg: Galär
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Ladugårdsvarvet
Konstruktör och Byggmästare: C.J. Falck
Stapellagd: - Storlek i Ton: 120
Sjösatt: 1721- Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: 32,66 110
Ur Tjänst: 1742- Bredd: 6,53 22
Fart i knop: - Djupgående: 1,48 5
Bestyckning: 1st 18punds, 2st 8punds, 27st 3punds kanoner
Deltog i: -
Övrigt: -

Till N