Najad (1) Ubåt 1942
Najad (2) Ubåt 1979
Najaden (2) Korvett 1834
Narf 2 kl Torpedbåt 1886
Neptun (2) Ubåt 1942
Neptun (3) Ubåt 1978
Neptunus (1) Skepp 1675
Neptunus (2) Lätt Fregatt 1688
Neptunus (5) Fregatt 1755
Nerike Galär 1749
Niord (3) Pansarskepp 1898
Norden Turuma 1761
Nordenskjöld (2) Jagare 1926
Nordenstråle Galär 1738
Nordkaparen (1) Ubåt 1935
Nordkaparen (2) Ubåt 1961
Nordstjernan (1) Skepp 1675
Nordstjernan (2) Skepp 1703
Nordstjerneorden Galär 1749
Norrköping (1) Skepp 1698
Norrköping (2) Galär 1749
Norrköping (3) Fregatt 1858
Norrköping (4) Jagare 1940
Norrköping (5) Torpedbåt 1972
Norrtälje Torpedbåt 1973
Norsten Minsvepare 1973
Nyckeln (1) Skepp 1617
Nyckeln (2) Skepp 1630
Nyckeln Skepp 1665
Nyköping (1) Galär 1749
Nyköping (2) Korvett -
Nynäshamn Torpedbåt 1973
Näcken (2) Ubåt 1942
Näcken (3) Ubåt 1978
Nämndö Minsvepare 1964
Näsvis Galär 1721
Nörve 2 kl Torpedbåt 1886

Till Index