Namn: Mul 17 Skramsösund
Betyder: -
Typ av Fartyg: Minutläggare
Systerfartyg Mul 12/Arkösund, Mul 13/Kalmarsund, Mul 14/Alnösund,
Mul 15/Grundsund, Mul 16/Fårösund, Mul 18/Öresund, Mul19/Barösund
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Örlogsvarvet, Stockholm
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: - Storlek i Ton: 200 / 245 ton
Sjösatt: - Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: 1957-03-15- Längd: 29 -
Ur Tjänst: 199?- Bredd: 7,4 -
Fart i knop: 10,5 Djupgående: 3,1 -
Bestyckning: 1 st 40mm kanon, Minor
Deltog i: -
Övrigt: Fick namn 1985

Till M
Till S