Namn: Månen (1)
Betyder: -
Typ av Fartyg: Skepp
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: -
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: - Storlek i Ton: -
Sjösatt: - Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: 1655- Längd: 36,52 123
Ur Tjänst: 1698- Bredd: 8,91 30
Fart i knop: - Djupgående: - -
Bestyckning: 22st 12punds, 16st 6punds, 4st 3punds kanoner
Deltog i: -
Övrigt: Byggt av Västerviks skappskompani, inköpt

Till M