Namn: M13
Betyder: -
Typ av Fartyg: Minsvepare
Systerfartyg M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M14
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Ystads varv
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: - Storlek i Ton: 51
Sjösatt: 1940- Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: 1941-01-23 Längd: 25 -
Ur Tjänst: 1959-12-01 Bredd: 5,1 -
Fart i knop: 13 Djupgående: 1,4 -
Bestyckning: 1st 20mm kanon
Deltog i: -
Övrigt: Överläts till Vetenskapsakademin, fick namnet Sagitta

Till M