M1 Minsvepare 1937
M2 Minsvepare 1937
M3 Minsvepare 1940
M4 Minsvepare 1940
M5 Minsvepare 1940
M6 Minsvepare 1940
M7 Minsvepare 1940
M8 Minsvepare 1941
M9 Minsvepare 1940
M10 Minsvepare 1940
M11 Minsvepare 1940
M12 Minsvepare 1941
M13 Minsvepare 1940
M14 Minsvepare 1941
M15 Minsvepare 1941
M16 Minsvepare 1941
M17 Minsvepare 1941
M18 Minsvepare 1941
M19 Minsvepare 1941
M20 Minsvepare 1941
M21 Minsvepare 1941
M22 Minsvepare 1941
M23 Minsvepare 1941
M24 Minsvepare 1941
M25 Minsvepare 1941
M26 Minsvepare 1941
Magne (1) Jagare 1905
Magne (2) Jagare 1942
Magne (3) Patrullbåt 1978
Makalös Skepp 1564
Makrillen (5) Ubåt 1964
Malmö (1) Galär 1749
Malmö (4) Jagare 1938
Malmö (5) Kustkorvett 1985
Manligheten (1) Linjeskepp 1785
Manligheten (2) Pansarskepp 1903
Maria Skepp 1676
Mars (01) Skepp 1564
Mars (1) Skepp 1667
Mars (2) Skottpråm 1713
Mars II Skottpråm 1752
Marstrand (1) Fregatt 1699
Marstrand (2) Vedettbåt 1983
Meerman Skepp 1626
Meerman Danziger Skepp 1626
Mercurius (1) Skepp 1672
Mercurius (2) Roddfregatt 1748
Meteor 1 kl Torpedbåt 1898
Minerva Fregatt 1783
Mira 1 kl Torpedbåt 1902
Mjöhunden (2) Snaubrigg 1698
Mjöhunden (3) Halvgalär 1703
Mjölner (1) Jagare 1942
Mjölner (2) Patrullbåt 1979
Mode (1) Jagare 1902
Mode (2) Jagare 1942
Mode (3) Patrullbåt 1978
Motala 2 kl Kanonbåt 1860
MUL11 Minutläggare 1946
MUL12 Minutläggare 1953
MUL13 Minutläggare 1953
MUL14 Minutläggare 1954
MUL15 Minutläggare 1954
MUL16 Minutläggare 1957
MUL17 Minutläggare 1957
MUL18 Minutläggare 1956
MUL19 Minutläggare 1956
MUL20 Minutläggare 1982
Munin (2) 1 kl Torpedbåt 1886
Munin (3) Jagare 1911
Munin (4) Jagare 1942
Munin (5) Patrullbåt 1977
Mysing Patrullbåt 1979
Månen (1) Skepp 1655
Månen (2) Fregatt 1729
Måsen (3) Bombkits 1754

Till Index