Namn: Livland
Betyder: Del av Baltikum, svenskt 1660-1721
Typ av Fartyg: Skepp
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Riga
Konstruktör och Byggmästare: Francis Sheldon d.ä.
Stapellagd: - Storlek i Ton: 965 ton
Sjösatt: 1683- Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: 39,33 132,5
Ur Tjänst: 1726- Bredd: 9,87 32,25
Fart i knop: - Djupgående: 4,75 16
Bestyckning: 16st 18punds, 4st 12punds, 20st 8punds, 16st 3punds kanoner
Deltog i: Mot Danmark 1700, Rügen 1715-07-28
Övrigt: Sänkt i Karlskrona 1726

Till L