Namn: Hanö (2)
Betyder: Ö utanför Blekinge
Typ av Fartyg: Minsvepare
Systerfartyg Ornö, Sturkö(1), Tjurkö, Tärnö, Utö
Nybyggnadsnummer: 321 Byggnadsvarv: Örlogsvarvet, Karlskrona
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: - Storlek i Ton: 280 / 295
Sjösatt: 1953- Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: 40 -
Ur Tjänst: 1982-07-01 Bredd: 7 -
Fart i knop: 14,5 Djupgående: 2,4 -
Bestyckning: 2st 40mm kanoner
Deltog i: -
Övrigt: -

Till H