Namn: Hanö (1)
Betyder: Ö utanför Blekinge
Typ av Fartyg: Skepp
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: -
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: - Storlek i Ton: -
Sjösatt: - Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: - -
Ur Tjänst: - Bredd: - -
Fart i knop: - Djupgående: - -
Bestyckning: -
Deltog i: -
Övrigt: Krigsarkivet har loggböcker från 1675

Till H