Namn: Halland (1)
Betyder: Landskap i Götaland
Typ av Fartyg: Skepp
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Vämovarvet, Karlskrona
Konstruktör och Byggmästare: Robert Turner
Stapellagd: - Storlek i Ton: 980
Sjösatt: 1682-11-16 Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: - Längd: 39,33 132,50
Ur Tjänst: 1737- Bredd: 9,87 33,25
Fart i knop: - Djupgående: 4,82 16,25
Bestyckning: 4st 18punds, 16st 12punds, 20st 6punds, 16st 3punds kanoner
Deltog i: -
Övrigt: Sänkt vid Skeppsholmen i Stockholm 1737

Till H