Namn: Gustav V
Betyder: Kung Gustav V, 1858-06-16 - 1950-10-29
Typ av Fartyg: Pansarskepp
Systerfartyg Drottning Viktoria, Sverige(7)
Nybyggnadsnummer: 122 Byggnadsvarv: Kockums Mekaniska Verkstad
Konstruktör och Byggmästare: -
Stapellagd: 1914-12- Storlek i Ton: 6842
Sjösatt: 1918-01-31 Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: 1922-12-12 Längd: 121 -
Ur Tjänst: 1957-03-22 Bredd: 18,6 -
Fart i knop: 23 Djupgående: 6,5 -
Bestyckning: 4st 283mm, 8st 152mm, 4st 75mm kanoner,
2st 45cm torpedtuber
Deltog i: -
Övrigt: -

Till G