Namn: Gotland (1)
Betyder: Ö i Götaland
Typ av Fartyg: Skepp
Systerfartyg -
Nybyggnadsnummer: - Byggnadsvarv: Kalmar
Konstruktör och Byggmästare: Gunnar Roth
Stapellagd: - Storlek i Ton: 990
Sjösatt: - Dimensioner i Meter Fot
I Tjänst: 1682- Längd: 39,33 132,50
Ur Tjänst: 1720- Bredd: 9,87 33,25
Fart i knop: - Djupgående: 4,89 16,50
Bestyckning: 4st 18punds, 16st 12punds, 20st 6punds, 16st 3punds kanoner
Deltog i: mot Danmark 1700, Köge bukt 1710-09-24, Rügen 1715-07-28
Övrigt: -

Till G