C Galär 1721
Cabilleau Halvgalär 1739
Caesar (1) Skepp 1624
Caesar (2) Skepp 1648
Calmare Barken ? 1530-talet
Calmer Bark ? 1560-talet
Camilla (2) Fregatt 1784
Capella Torpedbåt 1966
Carlskrona Minfartyg 1980
Carlsund 2kl Kanonbåt 1860
Carolus Galär 1717
Carolus X Skepp 1651
Carolus XI Skepp 1678
Cassel Galär 1718
Castor I Brigatin 1714
Castor II Halvgalär 1715
Castor (4) 1kl Torpedbåt 1909
Castor (5) Torpedbåt 1965
Cedercreutz Galär 1749
af Chapman (1) Fregatt 1803
af Chapman (2) Fregatt 1830
af Chapman (3) Övningsfartyg -
Charlotta (1) Fregatt 1702
Charlotta (2) Fregatt 1752
Christopher ? 1560-talet
Claes Fleming Minkryssare 1912
Claes Horn Torpedkryssare 1898
Claes Uggla Torpedkryssare 1899
von Coeur Fregatt 1720
Cronhielm Galär 1727

Till Index