B Galär 1721
Baccus Däckad Kanonslup 1809
La Badine Brigg 1814
Bagarehuset Mjölgaleja 1734
Balder (1) Kanonjolle 1831
Balder (2) Bogser & Transportfartyg 1849
Balder (3) Ångkorvett 1870
Balongeur Jakt 1813
Ballongfartyg No 1 Ballongfartyg 1902
Banér Galär 1736
Barthelemy Kutter, Jakt 1785
Bartolomeus Lastfartyg 1691
Barösund Minutläggare 1956
Basiliskus (1) Pinass 1600-talet
Basiliskus (2) Lodja 1600-talet
Bauta Kanonjolle 1829
Bele Kanonjolle 1831
Bellona (1) Galär 1704
Bellona (2) Fregatt 1782
Belos (1) Ubåtsbärgningsfartyg 1940
Belos (2) Ubåtsbärgningsfartyg 1961
Belos (3) Ubåtsbärgningsfartyg 1993
Berserk (1) Kanonjolle 1829
Berserk (2) 3kl Pansarbåt 1874
Beständig Galär 1721
Der Biedermann Brigg, Lastskepp 1810
Biet Kanonjolle 1809
Bifrost Kanonjolle 1829
Birger Landstigningsslup 1808
Birger Jarl (1) Turuma 1785
Birger Jarl (2) Hemmema 1809
Bjarke Kanonjolle 1833
Björn (1) Skepp 1560-talet
Björn (3) Kanonjolle 1833
Björn (2) Huckert 1791
Björn (3) 3kl Pansarbåt 1874
Björnen Skepp 1603
Björnen (2) Struss 1600-talet
Björnen (3) Huckert 1790
Björn Järnsida Turuma 1774
Blackan Minsvepare 1960
Blekinge (1) Skepp 1682
Blekinge (2) Galär 1749
Blenda 1kl Kanonbåt 1874
Blidö Minsvepare 1964
Blink Minbåt 1880
Blixt (1) Minbåt 1882
Blixt (2) 1kl Torpedbåt 1898
Blixten Mörsarefartyg 1831
Blomman Skepp 1610
Blå Falk ? 1590-talet
Blå Måne ? 1560-talet
Blå Mannen ? 1560-talet
Bodvar Kanonjolle 1833
Bofink Kanonjolle 1808
Bohus Skepp 1687
Brage Kanonjolle 1836
Braxen (1) Lodja 1600-talet
Braxen (2) Skärbåt 1706
Braxen (4) Kokslup 1808
Braxen (5) Ubåt 1916
Bredskär Minsvepare 1941
Bremen Skepp 1705
Bremön Minsvepare 1940
Bris 1kl Torpedbåt 1900
Broms Kanonjolle 1809
Bruna Björn (1) Öppen Kanonslup 1808
Bruna Björn (2) Bombkanonslup 1849
Bruna Lejon ? 1560-talet
Brynhilda (1) Pojama 1776
Brynhilda (2) Avisofartyg 1808
Brynhilda (3) Recognoseringsfartyg 1854
Brynolf Recognoseringsfartyg 1846
Brynthen ? 1530-talet
Brämaren Skepp 1560-talet
Brännaren (1) Tankfartyg 1933
Brännaren (2) Tankfartyg 1972
Byens Löve ? 1560-talet
Bygve 2kl Torpedbåt 1888
Bylgia 2kl Torpedbåt 1888
Bävern (1) Ubåt 1921
Bävern (2) Ubåt 1958
Bönan Skepp 1626
Böse lejon Skepp 1560-talet

Till Index